БГ Версия   Руска версия   EN Version

Правни Услуги


Cчетоводно-Правна Къща Николов Транс Интернешънъл ЕООД предлага широк кръг от правни услуги в областта на гражданското и търговско право. Представляваме както местни, така и чуждестранни клиенти - юридически и физически лица, развиващи бизнеса си в България. Ето някои от основните области на дейност, в които специализираме:
 • Дружествено Право
  1. Учредяване
  2. Промени и преструктуриране
  3. Функциониране и спорове
  4. Капиталови и имуществени транзакции
  5. Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества
 • Търговско и Облигационно / Договорно Право Често консултираме клиентите си в областта на търговските и гражданскоправни сделки, като изготвяме и съответните търговски и облигационни договори:
 • Договори за покупко-продажба
 • Договори за наем
 • Договори за заем
 • Комисионни договори и договори за поръчка
 • Посреднически договори
 • Превозни и спедиционни договори
 • Лицензионни договори
 • Договори за сътрудничества, вкл. договори за дружество по ЗЗД
 • Договори за услуги
 • Спонсорство
 • Лизинг
 • Записи на заповед, Джиро
 • Вещно Право / Недвижими Имоти
 • Cчетоводно-Правна Къща Николов Транс Интернешънъл ЕООД консултира и предоставя правни услуги в областта на вещното право и по-специално в  сделките с недвижими имоти.  Съдействаме на нашите клиенти на всеки един етап от реализацията на техните инвестиционни проекти - планиране, строителство, маркетинг.
  1. Инвестиции
  2. Строителство
   1. Устроиство на територията
   2. Договори за строителство
   3. Проектомениджмънт
  3. Спорове
   1. Процесуално представителство
   2. Изпълнителни производства 
  4. Други
   1. Сервитути
   2. Обществени поръчки
   3. Наеми
   4. Управление на имоти
 • Данъчно Право
 • Ако се нуждаете от нашето съдействие, моля не се колебайте да се свържете с нас.


За повече информация ни потърсете на:

GSM  : ************
           ************

Fаx : ************

E-Mail: ************