БГ Версия   Руска версия   EN Version

Счетоводни услуги


 • Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти
 • Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране за бъдещото развитие на дейността на фирмата-клиент
 • Подготовка и регистрация на фирмата-клиент по Закона за данък върху DDC
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за данък върху добавената стойност
 • Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата-клиент. Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в НАП
 • Изготвяне и подаване на документи към Бюрото по труда за наемане на безработни лица и ползване на преференции за същите.
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период
 • Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на фирмата-клиент: Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и всички Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти
 • Осигуряване на вътрешен и външен финансов одит
 • Защита на интересите на фирмата-клиент пред данъчните органи
 • Изготвяне на изискваните документи, регламентиращи вътрешно-фирмените взаимоотношения: Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред, Вътрешни правила за образуване на работната заплата и др.
 • Съставяне на отчети, предназначени за ползване от ръководството на фирмата-клиент
счетоводни услуги в Варна

ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

1. АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ - Месечно възнаграждение
Документооборот
За фирми занимаващи се с търговия, услуги или търговия и услуги
За фирми занимаващи се с производство
 Фирми регистрирани по ДДС с до 50 документа на месец.
200 лв.
250 лв.

 Фирми нерегистрирани по ДДС с до 50 документа на месец.
100 лв.
140 лв.

 Фирми регистрирани по ДДС с от 51 до 100 документа на месец.
250 лв.
300 лв.

 Фирми нерегистрирани по ДДС с от 51 до 100 документа на месец.
140 лв.
180 лв.

 Фирми регистрирани по ДДС с от 101 до 200 документа на месец.
300 лв.
350 лв.

 Фирми нерегистрирани по ДДС с от 101 до 200 документа на месец.
180 лв.
220 лв.

 За фирми с над 200 документа на месец, цената се определя след анализиране на дейността на фирмата.
*Забележка: Цените са при до 10 души персонал. За всеки допълнителен човек цената е 10 лв. на месец.
Еднократни такси при абонаментно счетоводно обслужване.

Абонаментна такса - възнаграждение за годишно счетоводно и данъчно приключване – половин месечно възнаграждение – плаща се през първия месец на започнат отчетен период.
Професионални счетоводни услуги за Варна и цялата страна.

цена за счетоводство

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документооборот
Цена на годишно приключване
Фирми 100 документа
200 лв.

Фирми от 101 до 200 документа
300 лв.

 Фирми над 200 документа
по договаряне

варна счетоводство

ЛИЧЕН СЪСТАВ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

Такса ангажимент – 20 лв. на месец и по 10 лв. на месец за всяко осигурявано лице.

accounting company firm Bulgaria

КОНСУЛТАЦИИ В СФЕРАТА НА ДАНЪЧНОТО, ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В нашия офис – 20 лв. на час
В офиса на клиента – 25 лв. на час

*Забележка:
1. "Документ" е първичен документ по Закона за счетоводството – фактури, ведомости за работни заплати, касови ордери и т.н.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване – трудови договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица.
Горепосочените цени са ориентировъчни.
След анализ на конкретната дейност фирма Николов Транс Интернешънъл ЕООД си запазва правото да сключва договори за счетоводни услуги и на различни цени.


За повече информация ни потърсете на:

GSM  : ************
           ************

Fаx : ************

E-Mail: ************


  
Допълнителни тагове

accounting company firm bulgaria

accounting company firm bulgaria

accounting company firm varna

accounting company firm varna

accounting company firm varna bulgaria

accounting company firm varna bulgaria

счетоводна фирма Варна

schetovodna firma arna

счетоводна фирма България

schetovodna firma ulgariq

счетоводна фирма

schetovodna firma

счетоводни услуги Варна

schetovodni uslugi arna

счетоводни услуги

schetovodni uslugi

финансова къща Варна

finansova kusta arna

финансови услуги варна

finansovi uslugi varna

адвокати Варна

advokati arna

адвокатска къща Варна

advokatska kusta arna

law firm bulgaria

law firm bulgaria

resident agent bulgaria

resident agent bulgaria

statutory agent bugaria

statutory agent bugaria

управление на недвижими имоти Варна

upravlenie na nedvijimi imoti arna

property managment bulgaria

property managment bulgaria

accounting company varna bulgaria

accounting company varna bulgaria

accounting firm varna bulgaria

accounting firm varna bulgaria

accountant varna bulgaria

accountant varna bulgaria

счетоводител Варна

schetovoditel arna

счетоводител

schetovoditel

кредит Варна

kredit arna

ипотечен кредит Варна

ipotechen kredit arna

ипотечен кредит за чуждестранен гражданин Варна

ipotechen kredit za chujdestranen grajdanin arna

потребителски кредит Варна

potrebitelski kredit arna

фирмен кредит за оборотни средства Варна

firmen kredit za oborotni sredstva arna

инвестиционен кредит Варна

investicionen kredit arna

евро фондове

evro fondove

евро програми

evro programi

земеделски кредити

zemedelski krediti

mortgage loan varna

mortgage loan varna

иппотечный кредит для иностранцев

ippotechni kredit dlq inostrancev

адвокат Варна

advokat arna

law firm varna bulgaria

law firm varna bulgaria

attorney varna bulgaria

attorney varna bulgaria

lаwer varna bulgaria

lawer varna bulgaria

resident agent varna bulgaria

resident agent varna bulgaria

европрограми

evroprogrami

property management varna bulgaria

property management varna bulgaria

счетоводна кантора Варна

schetovodna kantora arna

Бухтгалтерские услуги Варна

uhtgalterskie uslugi arna

бухтгалтер Варна

buhtgalter arna

Юридичиские услуги Варна

ridichiskie uslugi arna

Финансовые услуги Варна

inansove uslugi arna

Управление на недвижима собственост Варна

pravlenie na nedvijima sobstvenost arna

legal service varna bulgaria

legal service varna bulgaria

правни услуги

pravni uslugi

правни услуги във Варна

pravni uslugi vuv arna

ниски цени за счетоводство

niski ceni za schetovodstvo

ниски дени за адвокати

niski deni za advokati

ниски цени за правни услуги

niski ceni za pravni uslugi

ниски цени за адвокат

niski ceni za advokat

ниски цени за имоти

niski ceni za imoti

Потребителски кредит Варна България

otrebitelski kredit arna ulgariq

Ипотечен Кредит

potechen redit

счетоводни кантори варна

schetovodni kantori varna

счетоводни услуги варна цени

schetovodni uslugi varna ceni

заплащане счетоводител Варна

zaplastane schetovoditel arna

счетоводни къщи варна мейл

schetovodni kusti varna meil

управление на недвижим имот Варна България

upravlenie na nedvijim imot arna ulgariq

управление на недвижими имоти варна

upravlenie na nedvijimi imoti varna

колко струва счетоводното обслужване

kolko struva schetovodnoto obslujvane

счетоводно обслужване

schetovodno obslujvane

цена за счетоводство на час

cena za schetovodstvo na chas

СЧЕТОВОДИТЕЛИ ВАРНА

счетоводна къща варна

schetovodna kusta varna

счетоводни къщи варна

schetovodni kusti varna

варна юридически услуги руски

varna uridicheski uslugi ruski

варна юридически услуги

varna uridicheski uslugi

юридически услуги

uridicheski uslugi

юридически услуги варна

uridicheski uslugi varna

e-mail на адвокати варна

e-mail na advokati varna

колко струва годишно счетоводно приключване

kolko struva godishno schetovodno prikluchvane

колко струва годишно счетоводно обслужване

kolko struva godishno schetovodno obslujvane

цени за счетоводство на еоод

ceni za schetovodstvo na eood

цени за счетоводство на оод

ceni za schetovodstvo na ood

цени за счетоводство на ет

ceni za schetovodstvo na et

цени за счетоводство на ад

ceni za schetovodstvo na ad

цени за счетоводство на еад

ceni za schetovodstvo na ead

фирма за управление на сгради Варна

firma za upravlenie na sgradi arna

фирма за управление на сгради

firma za upravlenie na sgradi

бухгалтерские услуги варна

buhgalterskie uslugi varna

бухгалтерские услуги

buhgalterskie uslugi

варна счетоводни кантори

varna schetovodni kantori

счетоводна фирма в Варна

schetovodna firma v arna

счетоводни кантори в Варна

schetovodni kantori v arna

partnerbg

partnerbg

партнербг

partnerbg

партнер

partner

partner

partner

счетоводство варна

schetovodstvo varna

счетоводство във Варна

schetovodstvo vuv arna

счетоводство в Варна

schetovodstvo v arna

попълване на данъчна декларация

populvane na danuchna deklaraciq

попълване на данъчна декларация Варна

populvane na danuchna deklaraciq arna

годишно счетоводно приключване

godishno schetovodno prikluchvane

годишно счетоводно приключване Варна

godishno schetovodno prikluchvane arna

счетоводна фирма във Ванра

schetovodna firma vuv anra

счетоводна фирма във Варна

schetovodna firma vuv arna

счетоводни фирми във Варна

schetovodni firmi vuv arna

счетоводни фирми в Варна

schetovodni firmi v arna

счетоводни фирми Варна

schetovodni firmi arna

счетоводни фирми

schetovodni firmi